วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี สจล. นายธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่า                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ รับมอบเงิน “กองทุนพี่ให้น้อง”จากศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 14                นำโดย คุณวีระ เสรีสิทธิพิทักษ์ และ คุณวิชิต ตั้งสุขนิรันดร เป็นจำนวนเงิน 218,000 บาท

 

และในวันเดียวกัน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนสร้าง รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จากศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 14
นำโดย คุณวีระ เสรีสิทธิ์พิทักษ์ และคุณวิชิต ตั้งสุขนิรันดร์ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท                        
                                                                                                                                                                                                                       สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับพี่รุ่น 14 ทุกๆท่านมา ณ ที่นี้