มอบเงินสนับสนุน กองทุน สจล.สู้ภัยโควิด-19

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่ : 14 เมษายน 2563

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มอบเงินสนับสนุนกองทุน สจล.สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.ณ ตึกอธิการบดี คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ,รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.พร้อมกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิศวฯ เข้ามอบเงินเพื่อสนับสนุน กองทุน สจล.สู้ภัยโควิด-19 จำนวน 100,000 บาท โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล.เป็นผู้รับมอบ​
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรมการแพทย์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม