พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แบบ Online

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แบบ Online

live อนาคตวิศวกรไทย ยุคโควิด-19#ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563

โพสต์โดย Faculty of Engineering,KMITL เมื่อ วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2020

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
แบบ Online โดยมีการจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “อนาคตวิศวกรไทย ยุคโควิด19” พร้อมคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์การทำงาน ดี ๆ จากพี่ศิษย์เก่า นำโดยคุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล., รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.พร้อมด้วย คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท กรรมการและนายทะเบียนสมาคมฯ ร่วมการเสวนาพิเศษ เพือให้น้องๆ วิศวกรรุ่นใหม่​พร้อมออกไปเผชิญกับโลกอีกใบของการทำงาน พร้อมต้อนรับน้องๆ​สู่การเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าฯ​ ภายใต้ร่มรั้วชงโคเดียวกัน