วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ชั้น 3 ห้องคณบดี อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เวลา 15:00 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำโดยคุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาผลงานวิจัยของคณะในด้านต่าง ๆ และรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เวลา 16:30 น. ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม แรลลี่ โดยใช้ชื่อว่า KMITL Family Rally ครั้งที่ ๑ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์, สภาคณาจารย์ และกรรมการศิษย์เก่า รุ่น 8 เพื่อระดมทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร