วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ตึกเอ  ห้องประชุม ช้ั่น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
สมาคมศิษย์เก่าศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวะฯ ครั้งที่ 1/2564 และได้มีการส่งมอบงานคณะกรรมการชุดเก่า ปี 2562-2564 – ส่งมอบงานคณะกรรมการชุดใหม่ ปี 2564-2566