บรรยากาศงานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2563 (ออนไลน์)

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณบดี ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 (ออนไลน์) โดยคุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมเสวนาและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ร่วมกับ รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ , ผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รักษาการแทนรองคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา , รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รักษาการแทนรองคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ รักษาการแทนรองคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ งานสนับสนุนงานการเรียนการสอน ในหัวข้อ “ ชีวิตในรั้ววิศวะลาดกระบัง ในยุคโควิด-19 “

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันฯ ให้โอวาทกับนักศึกษา ในเรื่องความพร้อมของ สจล. สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสถานการณ์โควิด-19

ติดตามชมย้อนหลังได้ที่

https://www.facebook.com/kmitl001/videos/303932877619812/