ทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ปี 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 31 มกราคม 2561

เมื่อวันพุธที 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  โดย นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง  นำคณะกรรมการสมาคมฯ  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๖๐โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย