ชงโคไนท์ 2019 งานคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 20 เมษายน 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562  ณ ลานหน้าหอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาตร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัด งานชงโคไนท์ “งานคืนสู่เหย้าคณะวิศวกรรมศาสตร์”ขึ้น เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์ปัจจุบันกับรุ่นพี่ศิษย์เก่า เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายของนักศึกษาที่สนใจทำกิจกรรมให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น ทั้งผู้สนใจทำกิจกรรมใหม่และนักกิจกรรมเก่า ทำให้การจัดกิจกรรมอื่นในอนาคตสามารถลุล่วงไปได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ศิษย์เก่าได้ถ่ายทอดคำสอนที่ดีแก่ศิษย์ปัจจุบัน สร้างความประทับใจ ความผูกพันและความภาคภูมิใจในคณะ โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ตลาดนัดคนเดิน สาวน้อยตกน้ำ สอยดาว นิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายกิจกรรมภายในคณะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน