งาน Home Coming 2561 “ชงโคไนท์”

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 17 มีนาคม 2561

งาน Home Coming 2561  ” ชงโคไนท์” เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561  เวลา 13.00 -22.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง