งานเลี้ยงสังสรรค์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรม 8 เกียร์

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 18 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ร่วมพบปะสังสรรค์ กับคณะกรรมการจากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ 8 สถาบัน (แปดเกียร์) โดยครั้งนี้ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน