งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าพระจอมเกล้าลาดกระบังส่วนภูมิภาค

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 27 มกราคม 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ  ร้านบุญดี สีฐาน จังหวัดขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ นำโดย ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์  นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่วนภูมิภาค โดยปีนี้เป็นการจัดงานร่วมกัน ระหว่างพี่น้องลาดกระบังอีสาน และ พี่น้องลาดกระบังเหนือ ซึ่งบรรยากาศเรียบง่าย เป็นกันเองและอบอุ่น สุดท้ายร่วมกันร้องเพลงและถ่ายรูปหมู่ร่วมกันตามแบบฉบับชาวร่มรั้วชงโค  โดยในปีหน้า ได้มีการกำหนดสถานที่จัด เป็นที่ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง