งานพิธีปัจฉิมนิเทศอำลาอาลัยวิศวฯ “54” & Good Bye Senior

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 26 เมษายน 2562

ข่าวงานพิธีปัจฉิมนิเทศอำลาอาลับวิศวฯ “54” & Good Bye Senior

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 18:00 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) โดย ดร.ปกรณ์   อาภาพันธุ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมงานพิธีพร้อมให้โอวาทนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในงานพิธีปัจฉิมนิเทศอำลาอาลัยวิศวฯ “54” ประจำปี 2561