งานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปี 2562

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 8 กรกฎาคม 2562

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น. ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า, คุณศักดิ์ชัย  จันทรสา อุปนายก คนที่ 1 และ รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข อุปนายก คนที่ 2 พร้อมด้วย ศิษย์เก่าวิศวะ ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมมอบของที่ระลึก เกียร์ KMITL ENGINEERING 58 แก่นักศึกษาใหม่ ทุกท่าน จำนวน 1,420 คน