ขอขอบคุณ พี่น้องร่มรั้วชงโค ร่วมสนับสนุนศูนย์นวัตกรรม สู้ COVID-19 สจล.

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่ : 15 มิถุนายน 2563

 

ขอขอบคุณ พี่น้องร่มรั้วชงโค

—————————————————–

ขอขอบคุณ พี่น้องร่มรั้วชงโคของเรา ที่มีจิตใจอันดีงามร่วมกัน สนับสนุนศูนย์นวัตกรรม สู้ COVID-19 สจล. ให้สถาบัน สจล. ของเราเป็นหลักสำคัญหนึ่งในการช่วยประเทศชาติในการต่อสู้กับภัยจาก COVID-19 โดยระดมการสนับสนุนจากพี่น้องของเราในชื่อ ‘กองทุน สจล. นวัตกรรมสู้ COVID-19’
รายนามของพี่น้องที่ได้มาสนับสนุนกองทุนฯ ดังนี้
1. ศิษย์เก่าวิศวกรรม รุ่น 8 จำนวนเงิน 190,500 บาท (SWAB NP cabinet 2 ชุด และเงินสนับสนุนอีก 60,500 บาท)
2. ศิษย์เก่าวิศวกรรม รุ่น 9 จำนวนเงิน 65,000 บาท (SWAB NP cabinet 1 ชุด)
3. ศิษย์เก่าวิศวกรรม รุ่น 10 & คณะ จำนวนเงิน 173,500 บาท
4. ศิษย์เก่าวิศวกรรม รุ่น 12 จำนวนเงิน 92,000 บาท
5. ศิษย์เก่าวิศวกรรม รุ่น 13 จำนวนเงิน 65,000 บาท
6. ศิษย์เก่าวิศวกรรม รุ่น 14 จำนวน 134,300 บาท (SWAB NP cabinet 1 ชุด & ปัจจัย)
7. ศิษย์เก่าวิศวกรรม รุ่น 21 จำนวนเงิน 65,000 บาท (SWAB NP cabinet 1 ชุด)
8. ศิษย์เก่าวิศวกรรม รุ่น 24 จำนวนเงิน 74,000 บาท
9. ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ (รุ่น 26) และชาวจันทบุรี จำนวนเงิน 240,000 บาท (SWAB NP cabinet 4 ชุด)
10. ศิษย์เก่าวิศวกรรม รุ่น 28 จำนวนเงิน 82,000 บาท
11. ศิษย์เก่าวิศวกรรม รุ่น 31 จำนวนเงิน 100,000 บาท
12. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ จำนวนเงิน 100,000 บาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,381,300 บาท