ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่ง 3 พระจอมฯ ครั้งที่ 1 ปี 2563

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่ : 9 กุมภาพันธ์  2563

ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่ง 3 พระจอมฯ (ครั้งที่ 1) ปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Blu-O  สาขาเอสพลานาด รัชดา ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดา คณะกรรมการศิษย์เก่า และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่ง 3พระจอมฯ (ครั้งที่ 1)

นำโดยคุณสุธรรม จุฑมาตยางกูร รุ่น 27 , คุณภานิชา  มากคล้าย รุ่น 42 , คุณพิเชฐ วัฒกชัย รุ่น 27 ,คุณจรัล ปิตวิวัฒนานนท์ รุ่น 27 ,คุณพิเชษฐ หวังวีระ รุ่น 27

วัตถุประสงค์การจัดงาน
เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและคณาจารย์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทั้ง 3 สถาบัน และ ส่งเสริมสุขภาพของผู้ร่วมกิจกรรม

บรรยากาศงาน เต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน ระหว่างเพื่อน พี่ น้อง ศิษย์เก่า
และคณาจารย์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง 3 สถาบัน