กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 23 กุมภาพันธ์  2561

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 09.30-12.00 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  สจล. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สจล. จัดกิจกรรมให้กับน้องๆนักศึกษาปัจจุบัน (และศิษย์เก่า ที่สนใจ) ได้เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ  นอกเหนือที่ได้รับจากห้องเรียน ไปศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชมการทำงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ)  ณ.ชั้น 2  อาคารศูนย์อบรมการกู้ภัย ศูนย์ควบคุมการทางพิเศษฉลองรัช  โดยทางการทางฯ ได้บรรยายระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ  เป็นต้น  และในช่วงบ่าย  เข้าเยี่ยมชมการทำงานของ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก  บริษัทบางจากฯ (มหาชน)