กิจกรรมเสริมสร้างความรู้

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 26 พฤษภาคม  2561

การแบ่งปันความรู้สู่สังคม กิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ร่วมกันจัดโดย สมาคมศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง และคณะวิศวะลาดกระบังวันเสาร์ที่  26 พฤษภาคม  2561 เราร่วมกันจัดสัมมนาเชิงวิชาการเล็กๆ แบบอบอุ่น ที่คณะเราเรื่อง การออกแบบ Safety Valve โดย คุณเบียร์-ภาคภูมิ ฉวีทอง รุ่น 43 และ เรื่อง Venturi Stream Trap Technolgy คุณเรศ- ทศพล ผลมั่ง รุ่น 29 ดำเนินรายการโดย ดร.จารุวัตร เจริญสุข รุ่น 26

โดยมีร่วมงานสัมนาที่เป็นทั้งศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป