วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น.
ณ โรงแรมGrand China เยาวราช
โดย คุณสุธรรม จุฑมาตยางกูล อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก และคุณสุรชัย พิทักษ์พงศ์ภูธร อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ของชมรมศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบังรุ่น 8 พร้อมมอบเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบังวิศวะ รุ่น 8 จำนวน 5,000 บาท  ** สมาคมฯ ขอขอบคุณในการต้อนรับของพี่ๆ ศิษย์เก่า รุ่น 8 ทุกท่าน **