กิจกรรมสร้างแรงบันดาลให้กับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2562

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 18 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันพุธ ที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 10:00 – 1100 น. ณ ตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอการสนับสนุนจากสมาคมฯช่วยประสาน และเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ มาให้โอวาท และแนะนำให้ให้น้องปีหนึ่งได้เติมเต็ม Passion For the Excellence ในหัวข้อ ‘วิศวฯลาดกระบัง สอนและทําอย่างไรทําให้คุณประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง’ โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วม ดังนี้

1. ดร. จุลเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ศิษย์เก่าวิศวะ รุ่น 21
Strategic consultant Institute of Knowledge and Innovation Management, Bangkok University
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. อินโนวิโตร

2. คุณธงชาติ กาพย์แก้ว ศิษย์เก่าวิศวะ รุ่น 21
เจ้าของกิจการรับเหมาเครือข่ายโทรคมนาคม / บริษัทโทเทิลไลน์ กรุ๊ป จำกัด / บริษัท เมืองทองเทเลคอม จำกัด

3 .คุณอภิสิทธิ์ คุปรัตน์ ศิษย์เก่าวิศวะ รุ่น 26
กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท Ascend Commerce B2B
บริษัท พันธวณิช (eProcurement ) , บริษัท GoodChoiz ,บริษัท Ascend Travel

4. คุณณัฐ วงศ์พานิช ศิษย์เก่าวิศวะ รุ่น 26
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG)

5. นายสมมาตร จารุรัตนเกื้อ ศิษย์เก่าวิศวะ รุ่น 27
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมจอบไท จำกัด / บริษัท จระเข้3ดาว จำกัด

6. คุณภาคภูมิ พินิจเบญจพล ศิษย์เก่าวิศวะ รุ่น 27
Executive Coach & Trainer, Slingshot Group และ Aon Hewitt

7. คุณสมศักดิ์ คุณารัตนาภรณ์ ศิษย์เก่าวิศวะ รุ่น 28
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด