งานศิษย์เก่าพระจอมเกล้าลาดกระบัง ภาคเหนือ 2563

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์  2563

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมงานศิษย์เก่าพระจอมเกล้าลาดกระบังภาคเหนือ ร้าน Zeed Club จังหวัดลำพูน

นำโดย คุณธิติวัฒน์  เงินนำโชคธนรัตน์ , คุณสุรชัย  พิทักษ์พงศ์ภูธร ,คุณทศพล  ผลมั่ง ,คุณอนันต์  ลาภธนัญชัยวงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อสานสัมพันธ์ และ เป็นการรวบรวมข้อมูลของศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ที่ทำงานอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน โดยในปี 2564 ทางศิษย์เก่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมฯ