ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง รุ่น 56 (ออนไลน์)
ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. คุณธิติวัฒน์   เงินนำโชคธนรัตน์  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย รศ.ดร.สมยศ  เกียรติวนิชวิไล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง รุ่น 56

การเสวนาออนไลน์ “ เคล็ด(ไม่)ลับ ของการลงทุน กับ 2 กูรูผู้เชี่ยวชาญ “ จากศิษย์เก่าวิศวฯ ลาดกระบัง
1. คุณอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ วิศวะ รุ่น 27  กรรมการบริษัท มีนา ทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
2. คุณปรมินทร์ อินโสม วิศวะ รุ่น 45 CEO บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่่น จำกัด