วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:15-15:00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมปิดคอร์ส Pre Activity for Engineering Lab 13 (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ( รุ่น 59)     
                                                                                                                                                                                                                          การเสวนาพิเศษจาก   “เพราะชีวิตคือการเรียนรู้ อย่าหยุดอยู่กับการเรียนจบ”
รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล พี่ตี๋ (วิศวะ รุ่น 31)  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ พี่เล็ก (วิศวะ รุ่น 27) นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.