วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:15-16:00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับ Pre Activities For Engineers Lab 13 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ( รุ่น 59)

โดยได้รับเกียรติจาก

คุณวิรุฬห์ วิเชียรวัฒนชัย (น้าหลิ่ม) วิศวะ รุ่น 25  CEO บริษัท จีซอฟต์บีส จำกัด “ไทยจี” และ บริษัท เรียลไทม & ซีเคียวเทคโนโลยี จำกัด 

คุณเสถียรพงษ์ ธรรมสอน (พี่หน่อย) วิศวะ รุ่น 25  เจ้าของร้านอาหารพริกแดง

ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ