การแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ประจำปี 2561

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 23 พฤศจิกายน 2561

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี การกุศลประจำปี 2561 สจล. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ณ  สนามกอล์ฟวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ สุวินทวงศ์  Shotgun Start 12.00 น.  
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั
3. เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษา คณาจารย์ และพันธมิตรทางธุรกิจและ  ทางการศึกษาของคณะฯ สถาบันฯและสมาคม

โดยทางสมาคมฯ  ขอแสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศ และทีมผู้ชนะในรางวัลอื่นๆ และผู้สนับสนุนกิจกรรมทุกท่าน  

ทีมชนะเลิศ   ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2561
–   ชมรมกอล์ฟวิศวะลาดกระบัง  

ประเภทบุคคล ชนะเลิศ                                                                                                                          
–  ชนะเลิศ Overall Low Gross  คุณกิติศักดิ์   โพธิ์แก้ว  จากทีมชมรมกอล์ฟวิศวะลาดกระบัง
– ชนะเลิศ Overall Low Net คุณธนู   กังวานใจ  จากทีม  อินฟินิทฯ                                                               

ชนะเลิศ ไฟล์ท 
A   คุณสุวิทย์   แสงทอง  จากทีม CKST                                                             
B   คุณสุรกิจ    จากทีม TTW
C   คุณเจริญสุข จากทีม PCMC-Daikin

รองชนะเลิศอันดับ 1  ไฟล์ท                                                                                                                                        
A   คุณไพจิตร  แสนนำชัย  จากทีม สมาคมศิษย์เก่า สจล.                                                        
B   คุณเรืองยศ  ทรรมานนท์  จากทีม ดีเทค คอนสตรัคชั่น
C   คุณกมล   สิงโตแก้ว จากทีม ช.การช่าง ศรีรัช –วงแหวน (2)

รองชนะเลิศอันดับ 2  ไฟล์ท                                                                                                                                        
A   คุณสุรชัย    เพิ่มสินทวี จากทีม ชมรมกอล์ฟวิศวะลาดกระบัง                              
B   คุณนภดล   ประพันธ์  จากทีม ออวิส
C   คุณธวัช   กิจนพ  จากทีม KUMWELL

รางวัลบู้บี้
คุณสัจจะ   จุฑพันธุ์  จากทีม ดีเทค คอนสตรัคชั่น