การแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
———————————————–
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ สุวินทวงศ์ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ. ) เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 4
                                                             
โดยคุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมงานพิธีเปิด พร้อมมอบพระสมเด็จวัดเกศไชโย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาและทีมงานศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง ทุกท่าน
 
ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ จุดประสงค์หลักคือ เพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมู่วิศวกรที่เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ โดยความร่วมมือกันระหว่างศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 สถาบัน ดังนี้
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
 
และในปีนี้ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับถ้วยชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 4 (สมัยที่ 2)
 
โดยทางสมาคมฯ ขอขอบคุณชมรมกอล์ฟวิศวะลาดกระบัง และขอแสดงความยินดีแก่ทีมนักกีฬากอล์ฟวิศวะลาดกระบัง ที่คว้าแชมป์ ในการการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 4 ชัยชนะครั้งนี้ นอกจากเป็นเพราะฝีมือของนักกีฬาแล้ว spirit ความตั้งใจ ความสามัคคี ความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจ และมิตรภาพ ภายใต้ความเป็นวิศวะลาดกระบัง ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญให้เราได้รับชัยชนะในครั้งนี้