การแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรม, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 20 พฤศจิกายน 2562

การแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

 

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เตรียมซ้อมวงสวิงให้พร้อม

เช็คไลน์ให้แม่น

และพริ้วไปกับกระแสลมอีสาน

ในการแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

ถ้วยเกียรติยศ ศ.ดร.สุชัชวีร์   สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

และ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในวันพุธที่่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:00 น

 

ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ สุวินทวงศ์

“มาเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้ล้อมรอบไปด้วยร่มรั้วชงโค”

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทีเกี่ยวข้อง
  2. เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  3. เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษา คณาจารย์ และพันธมิตรทางธุรกิจ

ประเภท การสนับสนุน

 

 

  1. สนับสนุน ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน   (ทีมละ 4 ท่าน)

–  ทีมทั่วไป   อัตราทีมละ  30,000  บาท

–  ทีมกิตติมศักดิ์   อัตราค่าสมัคร  50,000 บาท

  1. สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์

– Package  A    อัตรา  100,000 บาท

– Package  B    อัตรา    50,000 บาท

– Package  C    อัตรา    20,000 บาท

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจารุณี  (นิ่ม) 089-811-5240 , 094-568-6622

หรือ e-mail : kmitlengineer.k@gmail.com

สามารถดาวห์โหลดใบสมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 พฤศจิกายน 2562