การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 4 สิงหาคม 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ขึ้น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ดังนี้

    พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 โดยเรามีศิษย์เก่าดีเด่น เข้ารับรางวัล ดังนี้

1. คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ ศิษย์เก่า  รุ่น 18
2. คุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ ศิษย์เก่า  รุ่น 20
3. ดร.พฤกษ์ พัฒโน ศิษย์เก่า รุ่น 24
4. คุณณัฐ วงศ์พานิช ศิษย์เก่า รุ่น 26
5. ศ.ดร. อิสระชัย งามหรู ศิษย์เก่า รุ่น 27
6. คุณทรงยศ คันธมานนท์ ศิษย์เก่า รุ่น 27
7. คุณสมมาตร จารุรัตนเกื้อ ศิษย์เก่า รุ่น 27
8. คุณพิเชษฐ หวังวีระ ศิษย์เก่า รุ่น 27
9. คุณวรญา ภูวพัชร์ ศิษย์เก่า รุ่น 28
10. ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ศิษย์เก่า รุ่น 29
11. คุณปรมินทร์ อินโสม ศิษย์เก่า รุ่น 45

     พิธีแสดงมุทิตาจิตศิษย์เก่าเกษียนอายุ 2561 ดังนี้

1. คุณวิชัย  เที่ยงวัฒนธรรม  ศิษย์เก่า รุ่น 15
2. คุณสมชาย  ประจักษ์สูตร์  ศิษย์เก่า รุ่น 16
3. รศ.ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล  ศิษย์เก่า รุ่น 16
4. คุณโสภณ  เนตรสุวรรณ ศิษย์เก่า รุ่น 17
และพิเศษสุดสำหรับปีนี้ ทางสมาคมฯได้เรียนเชิญอาจารย์อาวุโสมาร่วมงานและมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้ด้วย อาทิ ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ์ ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ และ ป๋า ดร.สมผล โกศัลวิตร์  โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ของพี่น้องชาววิศวะลาดกระบัง