สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรียนเชิญร่วมกิจกรรมการออกแบบโลโก้ใหม่ของสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทเงินรางวัล
1. รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
2. รางวัลที่ 2 และ ที่ 3 มอบเป็นของที่ระลึกจากสมาคม
คุณสมบัติ
เป็นศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
หลักเกณฑ์ในการประกวดออกแบบโลโก้
1. ออกแบบโลโก้พร้อมคำอธิบายแรงบรรดาลใจของการออกแบบ
2. โลโก้ต้องมี 3 รูปแบบเพื่อการใช้งาน คือ
2.1 รูปแบบที่อยู่ในทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ใช้กับงาน Graphic)
2.2 รูปแบบแนวยาว ใช้กับงานประกาศต่าง ๆ ในรูปแบบของใบปลิว A4 หรือ ไว้ใช้งานกับอุปกรณ์ตกแต่งงานอื่น ๆ
2.3 มีรูปแบบสี และสี ขาวล้วน สี ดำล้วน ให้ใช้งานตามความเหมาะสม
การตัดสิน จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ
รอบแรก จะเปิดทำการโหวตคัดเลือกออนไลน์ จากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน (ภายใน 2 สัปดาห์หลังการปิดรับสมัคร)
ผ่านทางเว็ปไซต์สมาคมฯ www.kmitl.com และ เพจ Facebook สมาคมศิษย์เก่าวิศวะฯลาดกระบัง – ร่มรั้วชงโค
รอบที่ 2 ช่วงเดือน สิงหาคม 64 คัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กรกฎาคม 2564  อีเมล์ kmitlengineer.k @gmail.com

ดาวห์โหลดใบสมัคร ได้ที่ 

รายละเอียดการออกแบบ