สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประเภทเงินรางวัล
1. รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
2. รางวัลที่ 2 และ ที่ 3 มอบเป็นของที่ระลึกจากสมาคม
การตัดสิน จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ
รอบแรก จะเปิดทำการโหวตคัดเลือกออนไลน์ จากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน (ภายใน 2 สัปดาห์หลังการปิดรับสมัคร)
ผ่านทางเว็ปไซต์สมาคมฯ www.kmitl.com และ เพจ Facebook สมาคมศิษย์เก่าวิศวะฯลาดกระบัง – ร่มรั้วชงโค
รอบที่ 2 ช่วงเดือน สิงหาคม 64 คัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.